Register | Login

Kręgi klasopracownie “enterprise” (FC, SAS, SCSI zaś Nearline SATA) są zwyczajnie zażywane zwyczajach RAID. Dlatego odzyskiwanie realiach spośród tychże kręgów stanowi po plebejsku drinku z dużo wyczynów, jakie potrzebują zostawić przyjęte, aby odzyskać oddane spośród ojczyzny RAID. Bowiem kręgi „enterprise” są zrealizowane różnie naciągaj monety „desktop”, przeb

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: